$

jaar
of

maande

%
Maandelikse betalings
$0
Totale bedrag betaal
-
Totale rente betaal
-


-

Amortisasie Bylae

Betaaldatum betaling skoolhoof belangstelling Totale rente balans
- - - - - -
aannames
1) Rente word maandeliks gehef.
2) Die rentekoers bly dieselfde gedurende die kwartaal.
page-mortgage-calculator